VI TAR ANSVAR

FÖR MEDARBETARE OCH MILJÖ

Hos Alliance+ är ansvarstagande en del av vårt DNA. Det är integrerat med hur vi driver vår verksamhet, och vi omsätter vårt ansvar i konkreta handlingar varje dag. Därför är ansvarstagandet väl grundat i hela vår organisation. Det omfattar kollegorna, kunderna, verksamheten, samhället och miljön.

För våra kunder är det viktigt att vi prioriterar arbetsmiljön och vår gröna profil. Det innebär att vi får mindre omsättning på våra medarbetare och att du som kund får en Svanen-märkt leverantör som påverkar din egen verksamhet positivt.

ARBETSMILJÖ

FÖR BÄTTRE TRIVSEL

Ju bättre våra medarbetare trivs, desto lättare blir det för dem att göra ett bra arbete på plats hos dig. Därför har vi ett arbetsmiljöforum som alla medarbetare kan vända sig till. Forumet består av både en central enhet och av ett antal lokala arbetsmiljögrupper.

Dessutom arbetar vi mycket med vår kommunikation direkt med medarbetarna. Dels givetvis muntlig information, men också skriftlig via exempelvis arbetsbeskrivningar och säkerhetsinstruktioner.

Medarbetareindex MI

Under 2015 genomfördes en medarbetarundersökning som visade ett medarbetarindex (MI) på 73. Resultatet innebär att medarbetarna känner en högre trivsel jämfört med benchmark som har ett medelvärde på 6.

Alliance+ CSR

Påverkan på omvärlden

Alliance + påverkar världen omkring oss och det vill vi ta ansvar för. Vi som företag ansvarar för att bidra till en positiv utveckling – vad gäller miljö, medarbetare och samhälle.

Vi har formulerat ett Corporate Social Responsibility .

Vårt miljöansvar
ALLIANCE + hanterar dagligen mängder av kemiska rengöringsmedel och produkter som kräver extra uppmärksamhet och omsorg. Det är därför viktigt att vi tar ett stort ansvar, för att på så sätt minimera påverkan på miljön. Vi försöker så långt det är möjligt att använda produkter som godkänts av varumärken såsom Svanen, EU Blomman eller motsvarande. Vi transporterar dagligen både personal och städare runt om i landet och som en del av att minska våra CO2-utsläpp, fokuserar vi på miljövänliga bilar och detaljerad ruttplanering.

Vår HR ansvar
ALLIANCE + Sverige sysselsätter 3000 anställda, som dagligen rör sig i olika arbeten runt om i landet. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför är deras hälsa och säkerhet avgörande för oss. Vi arbetar ständigt för att säkerställa lämpliga arbetsförhållanden. Vi vill ha friska och glada medarbetare som kan ge den bästa service och kvalitet internt och externt. Det är därför vi genomför grundläggande initial utbildning för nyanställda och därefter löpande utbildning enligt utbildningsplan.

 

Vårt sociala ansvar
I ALLIANCE + organisation i Sverige är mer än 2/3 av annat etniskt ursprung. Vi anser att det vårt absoluta ansvar att bidra till en framgångsrik integration av den enskilde medarbetaren i det Svenska samhället. Vi strävar efter att hjälpa till med både praktiska och personliga utmaningar som den anställde kan ha. På Alliance + arbetar vi med olika kunder, leverantörer och partners och vad beträffar rätt etiskt beteende ställer vi samma krav på dem som på oss själva.