EN VAKTMÄSTARE SOM PASSAR ERA BEHOV

Vaktmästare, fastighetsskötare, servicemedarbetare – oavsett titeln så har vi kompetenta medarbetare som kan lösa de praktiska och tekniska uppgifter som finns i fastigheter och på företag.

Vi vill gärna träffa dig

I ett personligt möte berättar vi gärna mer om våra vaktmästeritjänster och lyssnar på dina behov och önskemål.

Be om offert

Upplev skillnaden i vardagen
En väl fungerande verksamhet eller bostadsfastighet kräver att många tekniska och praktiska saker fungerar. Och dyker det upp problem, måste de kunna lösas snabbt, kostnadsmedvetet och professionellt.

Här kommer vaktmästaren från ALLIANCE+ in i bilden. Vi har ett helt team av skickliga yrkesmän som kan ge regelbundet underhåll och sköta en mängd praktiska uppgifter, så att boende eller anställda kan koncentrera sig på annat i sin vardag.

Några av vaktmästarens uppgifter:

• Belysning – byta ljuskällor och flytta lampor
• Dörrar och dörröppnare – underhåll och service
• Flytta arbetsplatser, möbler, apparater m m
• Se över toaletter och andra våtutrymmen kontinuerligt
• Montering och demontering av utrustning vid möten och andra arrangemang
• Magasinering av möbler och utrustning

Tillsammans definierar och kartlägger vi vad som ska göras så att både dina och våra anställda vet vad som ska göras och vilka förväntningar som finns.

Ersättare vid sjukdom eller ledighet
Vaktmästaren är ofta en viktig person i den dagliga verksamheten. Nar han eller hon är sjuk eller ledig under en längre period kan det uppstå problem. Använd gärna ALLIANCE+ som en flexibel lösning när du behöver ersätta din egen personal vid sjukdom eller ledighet.

Vi vill gärna träffa dig

I ett personligt möte berättar vi gärna mer om våra vaktmästeritjänster och lyssnar på dina behov och önskemål.

Be om offert