NÄR SKÖNHETEN KOMMER UTIFRÅN

Det är inte alltid så lätt att gissa vad som döljer sig bakom en fasad. Men en snygg och väl underhållen utsida säger ändå en hel del om insidan.

Vi vill gärna träffa dig

I ett personligt möte kan vi berätta mer om fördelarna med fasadrengöring från ALLIANCE+ och du kan berätta mer om hur dina behov ser ut.

Bli kontaktad

Ett gott första intryck

Det finns många goda skäl att bry sig om och ta hand om en fastighets fasad. Först och främst för att den ger boende, medarbetare och besökare deras första intryck och innebär ett välkomnande för den som kommer utifrån.

Fasadrengöring är också en klok investering i fastighetens underhåll, eftersom man då kan slippa renovera fasaden lika ofta. Om man tar bort exempelvis olika typer av växtlighet som får fäste på fasaden, blir byggnaden mindre utsatt och risken för skador minskar.

Vi kan tekniken

Fasader kan bestå av många olika material – betong, trä, tegel, puts … Alla dessa fasadmaterial behöver rengöras på sitt eget sätt och det är vi på ALLIANCE+ experter på.

Vi tar givetvis hänsyn till materialet och hur stort rengöringsbehovet är. En vanlig metod är att ta bort alger och annan växtlighet som har fått fäste samt att skölja av fasaden med det tryck som passar materialet. För att säkerställa ett långvarigt skydd kan vi också lägga på en impregnering som skyddar.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan rengöra, underhålla och skydda dina fasader.

Vi vill gärna träffa dig

I ett personligt möte kan vi berätta mer om fördelarna med fasadrengöring från ALLIANCE+ och du kan berätta mer om hur dina behov ser ut.

Bli kontaktad