FM-SYSTEMET SÄKERSTÄLLER ETT GOTT RESULTAT

Med ALLIANCE+ får du överblick av serviceleveransen.

Facility Management

Dokumenterade kostnadsbesparingar och ett FM-system som ger maximal transparens och säkring av kvaliteten. Vill du veta mer så träffas vi gärna i ett personligt möte.

Bli kontaktad

Nyckeln till ett gott samarbete är ett modernt FM-system som erbjuder både kvalitetsstyrning och fungerar som ledningsverktyg. Det ger fördelar i hela din organisation:

  • Management – överblick över avtal, resultat och besparingar
  • Arbetsordrar
  • KPI:er – håller vi vad vi lovar?
  • Uppföljning av alla delar i driften

FM-systemet är en IT-plattform som nås via en webbläsare eller en app av alla inblandade – enligt tilldelade rättigheter – och det skapar en total öppenhet i det löpande samarbetet.

Vad gör FM-systemet?

Det innehåller alla verktyg, statistikmoduler, KPI:er, rapportering, processer och data som det aktuella FM-avtalet behöver. Systemet kan också anpassas till individuella behov och önskemål. Därför börjar ett bra FM-samarbete alltid med en kartläggning av uppgifter, resurser och förväntningar.

Med andra ord är FM-systemet själva navet för samarbetet, där våra medarbetare och ledare lägger in rapportering och dokumentation, så att du och dina kollegor alltid har överblick över vårt samarbete.

Facility Management

Dokumenterade kostnadsbesparingar och ett FM-system som ger maximal transparens och säkring av kvaliteten. Vill du veta mer så träffas vi gärna i ett personligt möte.

Bli kontaktad

Facility Management

Exempel på verktyg i FM-systemet

· Hantera projekt och tjänsteavtal
· Fördelning av kostnader och stöd inför budget
· Rapporter i budgetarbetet
· Benchmarks för varje tjänst
· Aktivitetshantering
· Rapportering av avvikelser
· Statistik kopplad till utvalda KPI:er
· Scheman för service- och underhållsarbetet
· Fotodokumentation och statusrapportering
· Efterlevnad av svarstider och deadlines

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Här hittar du en sammanfattning av de vanligaste tjänsterna från ALLIANCE+

Facility Management

Rengöring

Lokalvård är ett avgörande bidrag för trivseln bland medarbetarna och ett gott intryck för besökare. Daglig lokalvård, specialrengöring och grovrengöring kommer med naturligt i ett FM-avtal. Detsamma gäller fönsterputsning, mattservice och trappstädning. Dessutom kan våra medarbetare också hjälpa till med mer specialiserade uppgifter, till exempel rengöring i serverrum eller känsliga produktionslokaler.

Kontorsservice

Låt oss hålla ditt kontor i topptrim med ett brett utbud av tjänster som ökar arbetsglädjen hos er. Från reception och konferensservice till posthantering och kontorsmaterial. Vi kan också sköta era kaffemaskiner och gröna växter. Med andra ord allt som sätter pricken över i när du vill ha nöjda medarbetare och besökare.

Fastighetsservice

Ett bra alternativ för att styra hantverkare och praktiska uppgifter på kontoret. Låt oss sköta vaktmästeriuppgifter, flytt av arbetsplatser, belysning och reparationer. Vi har också medarbetare som kan ta hand om er AV-utrustning och hantera interna servicefunktioner, så att dina medarbetare en enklare vardag.

Utomhusmiljö

Utomhusmiljön skickar signaler till omvärlden och till kunderna om hur verksamheten sköts även inne i byggnaden. Istället för att ha egen personal är det smidigare att överlåta uppgifterna åt våra medarbetare, som har stor erfarenhet av utomhusmiljöer. Det gäller dels den löpande vården av grönytor, men också snöröjning, avfallshantering och skötsel av P-platser m m.

Catering

Vägen till medarbetarnas och kundernas hjärtan går via magen. ALLIANCE+ kan erbjuda catering och flera andra tjänster för era möten eller till er lunchmatsal. Det kan vara matlagning, diskning och att leverera catering vid särskilda tillfällen. Prata gärna med oss om hur vi kan göra maten till ett stort plus, till glädje för både medarbetare och kunder.

Säkerhet

Säkerhetsområdet är brett och berör allt fler verksamheter. Vi kan som en del i ert FM-avtal erbjuda en bred palett av säkerhetstjänster, som anpassas efter era behov. Det kan vara exempelvis inpassering, nattvakt, larmhantering och mycket annat.