SNABBA OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER AVGÖRANDE

När det gäller klotter är regeln att ta bort det så fort - och miljövänligt - som möjligt. Med snabba insatser minskar risken för att problemen sprider sig.

Vi vill gärna träffa dig

I ett personligt möte berättar vi gärna mer om klottersanering och lyssnar på dina behov.

Be om offert

Mer än 25 års insatser mot klotter
På ALLIANCE+ har vi mer än ett kvarts sekels erfarenhet av att snabbt, effektivt och miljövänligt avlägsna och bekämpa klotter. Därför kan vi erbjuda tjänster som uppfyller dina behov och ger dig rena fasader.

Först och främst är det viktigt att ta bort klotter snabbt, så att din fasad inte upplevs som en “duk” av klottrare. Du kan köpa en fast tjänst där vi övervakar dagligen och ser till att ligga steget före klottrarna.

Hänsyn till både fasaden och miljön
Enligt vår uppfattning räcker det inte att vara snabb och konsekvent i borttagandet. Rengöringen måste också ta hänsyn till både fasaden och miljön. Vi använder därför bara specialutvecklade produkter i vår klottersanering.

Vi kan också applicera en osynlig hinna eller film på fasaden, som skyddar mot framtida klotter. Givetvis använder vi miljövänliga produkter även här.

Det råder ingen tvekan om att klotter och annan skadegörelse påverkar helhetsintrycket av både områden och enskilda fastigheter. Därför är en effektiv klotterbekämpning en investering i nöjda invånare, medarbetare och kunder.

Vi vill gärna träffa dig

I ett personligt möte berättar vi gärna mer om klottersanering och lyssnar på dina behov.

Be om offert