HR Ansvar

ALLIANCE + tillhör en koncern som säljer städtjänster med tillhörande kringtjänster till kunder från Sundsvall i norr till Malmö i söder.

Vi sysselsätter ca 3000 anställda i Sverige, som dagligen rör sig på olika arbetsplatser och i vårt städföretag är de anställda vår viktigaste resurs!

Utbildning:
Vi har kontinuerligt under åren internutbildat våra anställda kring städmetodik och ergonomi. Samtliga nyanställda genomgår en introduktionsutbildning som sedan byggs vidare med ytterligare fördjupning såsom utbildning i golvvård, fönsterputsning, kundbemötande osv.

Samtliga chefer i vårt företag genomgång under 2012 fram till hösten 2013 en extern utbildning som hålls av Nercia Utbildning AB. Utbildningen är uppbyggd i tre olika block; Personligt ledarskap, Försäljning och Kvalitet.

Vi sätter därför upp ett internt utbildningsprogram med ämnen. kollektiva förståelse, säkerhet, kommunikation och samtal och ledarskap. Det finns också en handbok – “Rengöring + manual” som beskriver städmetoder och användning av tvättmedel. Denna handbok utgör grunden för utbildning. För att säkra att våra medarbetares kompetensnivå och ansvarskänsla bibehålls över tid så tilldelas man vår ”brainbook”. Den innehåller våra värdeord, vision och policys.

Vid det årliga utvecklingssamtalet så diskuteras hur medarbetaren efterlever våra värdeord; omtanke, långsiktighet, professionalism och nytänkande. Vår övertygelse är att om personalen bibehåller sin känsla att alltid leverera till kunden utifrån våra värdeord så lyckas vi bibehålla och dessutom ständigt förbättra och utveckla leveransen av våra tjänster.

Med vårt ständiga engagemang och ivriga vilja att hela tiden förbättra och utveckla verksamheten driver vi företaget i en positiv och nytänkande riktning.
Medarbetarna är nyckeln till koncernens framgång och vår förhoppning är att vi med omtanke och långsiktighet behåller förtroendet hos våra medarbetare och kunder. Då lyckas vi med vår målsättning att fortsätta expansionen och på det viset kan vi bjuda in ännu fler att vara med och skapa trivsel!
Genom ett professionellt agerande och hårt arbete är vi idag certifierade enligt SSEN ISO 9001 och 14001.

Alliance plus i Sverige är ett av Almega Serviceentreprenörerna auktoriserat städföretag.