RENGÖRING PÅ HÖG NIVÅ – VARJE DAG

Som kund hos ALLIANCE+ kan du förvänta dig hög kvalitet inom alla olika typer av rengöring – varje dag året runt.

ALLIANCE+ kvalitetsstyrning garanterar en stabil och hög kvalitet.
För oss är kvalitet inte tomma ord, utan tydliga processer för löpande optimering och uppföljning av arbetet. Det ger en säker miljö för våra medarbetare och därmed också en genomgående hög kvalitet.

Du kommer att märka av den höga kvaliteten så snart vi börjar jobba och sedan fortsätter vi att utveckla resultatet med hjälp av tydliga riktlinjer, nyckeltal och kvalitetskontroller. Det ger trygghet för både dig som kund och för våra medarbetare.

När vi har kommit igång
Det pågående samarbetet sker i en nära och flexibel dialog mellan din kontaktperson och vår serviceledare, som har det lokala ansvaret. Dessa två samarbetspartners tar gemensamt beslut i de frågor som uppstår, och kan vid behov ändra i arbetets omfattning och genomförande.

På operativ nivå kan du alltid tala med vår serviceansvariga regionchef. Ni kommer att ha en långsiktig kontakt och i början av samarbetet kommer dialogen att vara extra tät, så att vi tillsammans snabbt hittar de förbättringsmöjligheter som ger er den service ni behöver.

Vi följer också snabbt upp frågor, önskemål och eventuella avvikelser, så att vi alltid, 365 dagar om året, ligger rätt gällande kvaliteten i tjänsterna. Kvalitetsrapporter, egenkontroll, stickprover och andra åtgärder är viktiga verktyg i kvalitetsarbetet.

Smidig övergång och uppstart

Hos Alliance+ har vi stor erfarenhet av att starta upp och implementera rengöringskontrakt, också när vi tar över andra verksamheter. En typisk plan för övergången omfattar följande steg:

• Kontraktsskrivning
• Klarlägga uppdragets tekniska och organisatoriska förutsättningar
• Genomföra uppstartsmöte
• Utbildning och uppdragsspecifika instruktioner
• Drifttekniska förberedelser, till exempel inköp av rengöringsmedel och maskiner
• Presentation av uppdraget för våra servicemedarbetare
• Uppstart
• Intrimning och daglig drift

Leveranssäkerhet - nu och i framtiden

Hos ALLIANCE+ strävar vi kompromisslöst efter kvalitet för att få nöjda kunder och långa relationer. Vår långsiktiga leveranssäkerhet är en kombination av flera olika faktorer:

• Full kontraktsuppfyllelse så att du alltid får avtalade tjänster
• Genomtänkt planering, organisering och kvalitetssäkring av rengöringsarbetet, även under uppstartsfasen
• Lämplig bemanning och effektiv hantering av ersättare
• Stabila leveranser utan störningar
• Kunniga och professionella serviceledare
• Grundliga instruktioner och utbildning av servicemedarbetarna