LÖSNINGAR SOM FÅR DET ATT VÄXA

Ibland får ALLIANCE+ saker att växa i dubbel bemärkelse. Det gäller till exempel när vi tar hand om din utomhusmiljö.

Vi vill gärna träffa dig

I ett personligt möte berättar vi gärna mer om våra gröna tjänster och låter dig berätta om dina behov och önskemål.

Be om offert

Utomhusmiljön säger mycket

Oavsett om det är ett bostadshus eller en kontorsbyggnad så är de omgivande grönområdena viktiga för att ge ett gott intryck. Är det snyggt och välskött eller ett område som får ta hand om sig själv?

Detta påverkar hur attraktiv fastigheten och området blir, för att locka boende eller arbetskraft. Det påverkar också besökares första intryck. Kort sagt: Husets omgivningar spelar stor roll.

Frukten av ett gott samarbete
Vi börjar alltid med att kartlägga de områden och delar som du vill inkludera i ett serviceavtal. Det kan till exempel vara:

• Borttagning av ogräs, döda löv och grenar
• Gräsklippning och beskärning av häckar
• Mindre markarbeten
• Underhåll av växter på marken
• Underhåll av växter i krukor
• Städning av trottoarer, parkeringsplatser och tillfartsvägar
• Tillsyn och underhåll av utemöbler
• Kontroll och service av utrustning
• Kontroll av utomhusskyltar , flaggstänger , banderoller m m
• Kontroll av utomhusbelysning och byte av ljuskällor
• Stormberedskap

Genom att kartlägga både området och behoven skapar vi förutsättningar för ett framgångsrikt grönt samarbete, som tar fram det bästa av din utomhusmiljö och säkerställer en god standard året runt.

Vi vill gärna träffa dig

I ett personligt möte berättar vi gärna mer om våra gröna tjänster och låter dig berätta om dina behov och önskemål.

Be om offert

Utomhusmiljö

Välskötta grönområden skapar trivsel. ALLIANCE+ erbjuder effektiv skötsel och underhåll av din utomhusmiljö.

Fastighetsservice

Rena trapphus, fina grönområden och en välskött utomhusmiljö höjer helhetsintrycket och  välkomnar boende, medarbetare och besökare. ALLIANCE + erbjuder tjänster som håller din fastighet och dess omgivningar i det skick du vill ha dem. Tjänsterna kan köpas i ett regelbundet abonnemang eller bara vid behov.