Facility Management hos Alliance+

ENKELHET

Vi ser till att det blir en effektiv och lättöverskådlig övergång när du outsourcar tjänster till oss. Vi kartlägger dina behov och ger dig ett väl avvägt och anpassat avtalsförslag. Det är en enkel och tydlig process för alla parter.

FLEXIBILITET

Hos ALLIANCE+ kan du löpande anpassa tjänsterna så att de alltid passar dina behov. Vi utvecklar lösningen i takt med att din verksamhet förändras.

LÖNSAMHET

Vi löser arbetsuppgifterna så att resultatet blir lika bra eller bättre för ett lägre pris. Du kommer att kunna reducera dina kostnader för servicetjänster med 15-20 procent om du överlåter dem till oss.

Facility Management

FOKUSERA PÅ ATT SKAPA VÄRDE

Facility Management ger både lägre kostnader, bättre service och stödjer din kärnverksamhet. Facility Management ger utrymme för tillväxt och är ett strategiskt fokusområde för ALLIANCE+. Vi har ett brett erbjudande av tjänster och en komplett FM-lösning, som tillför värde på alla nivåer i din organisation.

Boka ett möte för att få veta mer om vad ALLIANCE+ kan erbjuda och hur smidig övergången till oss är. Vi vill gärna få veta mer om dina önskemål och krav.

DINA FÖRDELAR

Du får en skräddarsydd lösning som är anpassad efter dina behov. Vi hjälper dig att minska dina kostnader, och tack vare ett flexibelt avtal kan du löpande anpassa dina tjänsteköp i takt med att dina behov förändras. Samtidigt slipper du och dina medarbetare att lägga tid på uppgifter som inte är en del av er kärnverksamhet.

DIN NYA VARDAG

Med ALLIANCE+ som FM-partner blir uppgifterna lösta med hjälp av innovativ teknik som säkrar effektivitet och ger hög kvalitet. Vi erbjuder också ett enkelt och transparent tillvägagångssätt som ger dig trygghet och överblick. Du får tillgång till engagerade och självständiga medarbetare från ALLIANCE+ och får samtidigt en tydlig kontaktyta när du vill diskutera något med oss.

ENKEL ÖVERGÅNG

Vår erfarenhet är att övergången när du byter serviceleverantör är avgörande för ett gott resultat och ett lyckat samarbete. Därför erbjuder vi en trygg process där vi kartlägger syfte och ändamål, resurser, omfattning och det ideala FM-konceptet för dig. På så sätt kan vi hela tiden stämma av dina förväntningar och du får maximal nytta av alla fördelar med outsourcing.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR EFTER DINA BEHOV

Ingen verksamhet är den andra lik. Oavsett om verksamheten är offentlig eller privat så är den unik – vilket gör att även behoven skiljer sig åt. ALLIANCE+ kan erbjuda skräddarsydda Facility Management-lösningar, som är perfekt anpassade till din verksamhets behov. Därför börjar våra samarbeten alltid med en detaljerad kartläggning av verksamhet, kultur och önskemål.

LÄGRE KOSTNADER

ALLIANCE+ har genom åren medverkat till att minska våra kunders kostnader med ända upp till 20 procent på olika servicetjänster. Besparingarna uppnås genom att vi utnyttjar våra kärnkompetenser inom Facility Management. Det handlar bland annat om effektiv planering och genomförande av våra uppdrag, stordriftsfördelar samt löpande utveckling av metoder, processer och verktyg.

KVALITET GENOM INNOVATIV TEKNIK

De moderna servicetjänster som vi på ALLIANCE+ levererar utvecklas och förbättras hela tiden. Det gäller både arbetsprocesserna och de verktyg som vi använder. Det gäller också användandet av ny teknik, till exempel för avrapportering och kvalitetskontroll. Vi driver hela tiden utvecklingen framåt med det tydliga målet att förbättra kvalitet och kunddialog.

ENKEL OCH TRANSPARENT METOD

För ALLIANCE+ går den enkla och transparenta arbetsmetoden hand i hand med omsorg om våra medarbetare. Vi har en platt organisationsstruktur, där den enskilde medarbetaren kan agera och ta ansvar. Det ger ökad kundnöjdhet och arbetsglädje. Vi vill gärna visa vad vi menar i ett konkret samarbete.

EN KONTAKTYTA

Som kund hos ALLIANCE+ möter du en enkel, tydlig och platt organisationsstruktur. Du har en platsansvarig, som är ansvarig för den samlade leveransen och din garanti för en serviceorienterad och handlingskraftig ledning av verksamheten. En enda kontaktyta, en så kallad Single Point of Contact, som tar ansvar för alla frågor och som löpande följer upp leveranserna enligt avtalet. Detta ger dig en enkel och tydlig överblick varje dag.

FLEXIBELT OCH SKALBART FM-AVTAL

Det enda man kan vara säker på är att saker förändras. Avdelningar och enheter startas och läggs ner. Produktionen flyttar iväg eller tas tillbaka. Alla sådana förändringar påverkar förstås din verksamhets behov av servicetjänster. Därför använder vi mycket flexibla lösningar, som enkelt kan skalas upp eller ner. På så sätt blir det lättare för dig att hantera förändringar.

ENGAGERADE MEDARBETARE

God service levereras av engagerade och positiva medarbetare. Hos ALLIANCE+ sätter vi medarbetaren i centrum. Vi har en tydlig individuell karriärsplan, som ger varje servicemedarbetare möjlighet att utvecklas efter sina önskemål och färdigheter.

ÖVERBLICK AV KOSTNADER OCH KVALITET

ALLIANCE+ ger dig som kund en god och löpande överblick av kvalitet och kostnader. Det görs genom ett integrerat Facility Management-lösning, som omfattar pågående och kommande serviceuppdrag. Överblicken ger dig möjlighet att fokusera på din strategiska utveckling. Den är också ett bevis för den transparens vi strävar efter i alla våra kundrelationer. Vi ser transparens och öppenhet som fundamentet för gemensam tillit.

FM-lösning

Nyckeln till framgång

Vår FM-lösning är nyckeln till att du ska få ut största möjliga nytta och värde med ditt FM-avtal. Vi sätter upp gemensamma KPI:er (nyckeltal) som vi gemensamt följer upp regelbundet. Alla involverade kan löpande försäkra sig om att vi lever upp till vad vi lovar.