SYNLIGHET

Grönområdena runt en fastighet, tillsammans med P-platser och andra hårda ytor, är verksamhetens välkomsthälsning till anställda och besökare. Professionell skötsel av dessa ytor är en god investering för ett gott intryck.

ENKELHET

Vi ser till att det blir en effektiv och lättöverskådlig övergång från din gamla leverantör när du outsourcar dina grönytor till oss. Vi kartlägger dina behov och ger dig ett väl avvägt och anpassat avtalsförslag. Det är en enkel och tydlig process för alla parter.

FLEXIBILITET

Hos ALLIANCE+ kan du löpande anpassa de gröna tjänsterna så att de alltid passar dina behov. Du kan köpa tjänsterna på regelbunden basis eller bara vid behov.

UTOMHUSMILJÖ

UTOMHUSSKÖTSEL

ALLIANCE+ skötsel av utomhusmiljön är mycket mer än att bara klippa gräset runt huset. Våra medarbetare har gröna fingrar och kan sköta även häckar, buskar och träd. Vi kan också rensa dräneringskanaler, hålla P-platser rena och snygga samt se till att utomhusbelysningen alltid fungerar.

UTOMHUSMILJÖ

Vi vill gärna träffa dig

I ett personligt möte berättar vi gärna mer om fördelarna med våra gröna tjänster, och du får berätta mer om dina behov och önskemål.

UTOMHUSUTRUSTNING I GOTT SKICK

En god investering

Ofta har man betydligt mer utomhusutrustning än man tror. Det kan vara bänkar, papperskorgar, containrar, staket, plank, belysning och mycket annat. Låt oss se efter och underhålla din utrustning med regelbundna intervaller, så att den alltid är snygg och fungerar. Det är en god investering för framtiden.

SÄSONGSANPASSAD SERVICE

Hos ALLIANCE+ behöver du inte köpa en “one size fits all-lösning”. Vi kan alltid öka eller minska frekvensen och bemanningen, och vi skriver också gärna ett avtal med säsongsanpassade tjänster. Ska vi plantera nytt på våren eller hösten? Ska vi genomföra underhållsåtgärder under semestern? Ska vi kratta löv på hösten och skotta snö på vintern? Det är helt upp till dig och dina önskemål.

SNÖRÖJNING

VINTERUNDERHÅLL

När den första snön faller och frosten sätter in blir många överraskade. Men inte ALLIANCE+. Vi erbjuder vinterberedskap genom att hålla vägar och gångar öppna, salta, grusa och allt annat som behövs för att boende, anställda och besökare ska kunna ta sig fram säkert och tryggt. Låt oss ta hand om de här uppgifterna istället för att ha egen personal för dem.

VARFÖR VÄLJA OSS FÖR FACILITY MANAGEMENT?

För att du får tillgång till en bred palett av professionella tjänster. För att vi har skapat ett arbetssätt och koncept som gör att du kan spara pengar genom att outsourca tjänsterna till oss. För att vår verksamhet är miljöcertifierad och i hög grad kan bidra till ditt eget företags gröna ambitioner och image. För att vi arbetar aktivt med våra medarbetares trivsel och därför har låg personalomsättning. För att vi är stora nog att kunna hantera stora uppdrag, men samtidigt har en lokal närvaro.

ORDNING OCH REDA UTOMHUS

Det gör stor skillnad att ha kompetent och professionell personal som sköter utomhusmiljön runt er fastighet. Området är i trygga händer och allt sköts enligt fasta rutiner så att boende och medarbetare trivs och känner trygghet. Låt oss tillsammans gå igenom dina grönytor och ta fram en plan för hur vi vårdar och underhåller dem på bästa sätt, så att de alltid är snygga, välskötta och välkomnande.