JOBBMÖJLIGHETER

JOBB OCH KARRIÄR I ALLIANCE+

I ALLIANCE+ söker vi regelbundet nya kollegor som vill vara en del av ett växande företag. Vi erbjuder ordnade arbetsförhållanden, en god arbetsmiljö och möjlighet till vidareutveckling i organisationen.

Vi ser till att du får en bra grund att stå på inför ditt nya jobb, att du alltid vet hur du ska bete dig och vem du kan vända dig till om du har frågor. Hos ALLIANCE+ arbetar du inom trygga ramar och har goda möjligheter till professionell utveckling.

Looking for a job?

Are your ready to become part of a company where we value quality, dedication and team spirit? At ALLIANCE+ we are looking for dedicated colleagues on a regular basis.

We offer proper conditions, a good working environment and possibilities for further training if you want to pursue a career in our company.

SÅ ÄR DET ATT ARBETA PÅ ALLIANCE+

ALLIANCE+ framgång bygger på duktiga och ansvarstagande medarbetare som kan ta egna beslut och vet vad som krävs för att leverera ett bra resultat. Därför har vi satt inlärning, instruktioner och utbildning i system. Du och dina kollegor ska inte behöva gissa er fram, utan alltid veta hur ni ska hantera olika situationer.

Vi värderar kvalitetsmedvetenhet, service och självständighet högt. Och vi följer upp så att du blir sedd och hörd. För ALLIANCE+ är det en självklarhet att följa gällande regler, riktlinjer och överenskommelser. Vi vill också ta ett tydligt ansvar för miljön och samhället.

MILJÖ
• Vi vill belasta miljön så lite som möjligt
• Våra rengöringsmedel är de mest miljövänliga
• Vi använder rengöringsmedel och maskiner på rätt sätt
• Vi ser miljöhänsyn som en pågående process

SAMHÄLLE
• En stor del av våra medarbetare är av annan etnisk härkomst. Därför är det också vårt ansvar att bidra till integration.
• Vi ger stöd för både personliga och praktiska utmaningar
• Vi ställer också krav på våra leverantörers verksamhet

UTBILDNING OCH KARRIÄR

Har du övervägt en karriär på ALLIANCE+? Om du har både talang och ambitioner kan du komma långt hos oss. Vi har ett internt träningsprogram – ALLIANCE+ Academy & Training – där dina utvecklingsmöjligheter tas tillvara.

Det kan ge dig jobb, eget ansvar och spännande utmaningar. Vem vet, du kommer kanske att spela en viktig roll när ALLIANCE+ i framtiden ska utmärka sig som den bästa partnern inom Facility Management.