Förändring i företagsledningen

Allianceplus har på den nordiska marknaden haft en kraftig utveckling med stark organisk tillväxt och ett antal strategiska förvärv. Nu stärker vi vår position ytterligare med en ny koncernstruktur som möjliggör större fokus på utveckling av vårt FM-koncept samt utveckling av ländernas verksamheter. Som ett led i den förändrade koncernstrukturen där bland annat affärsutvecklingsfunktionerna i länderna och de nordiska kunduppdragen samlas på koncernnivå, förändras även VD-rollen. Den nya strukturen innebär nu att landschefer i Allianceplus får ett tydligare fokus på driftsfrågor, leverens och nationell tillväxt.

Mot bakgrund av detta har Allianceplus VD Tommie Funseth valt att frånträda sitt uppdrag. Jag, Kenneth Loberg, Strategic Execution (EVP) på koncernen träder in som tillförordnad VD i Allianceplus AB. Rekryteringsprocess avseende ny VD för Allianceplus Sverige påbörjas per omgående.

Med vänlig hälsning

 

Kenneth Loberg

klo@allianceplus.dk

Tfn: +45 23 71 76 27