Allianceplus erbjuder framtidens FM-relation med ett erbjudande som stärker våra kunders kostnadseffektivitet och konkurrenskraft.

,

GEOGRAFI – LOKAL STYRKA I STORT OMRÅDE

ALLIANCE+ kombinerar effektiv central styrning med stark lokal representation. Om vi ska kunna lösa våra uppdrag med engagemang och närvaro, måste vi arbeta nära våra kunder. Vårt nätverk av lokala kontor, medarbetare och serviceledare tar snabbt och kompetent hand om uppdrag och frågor. Vi är 3200 medarbetare i den svenska delen av ALLIANCE+.

ORGANISATION – BYGGER PÅ DUKTIGA MEDARBETARE

Grunden till en stark organisation i ALLIANCE+ kommer alltid att vara våra duktiga servicemedarbetare. Med dem som grund har vi byggt en välfungerande struktur för våra kundsamarbeten. Medarbetarna är hjärtat i vår verksamhet och de är varje dag våra ambassadörer ute på sina arbetsplatser. Vi utvecklar ny teknologi och innovativa arbetssätt för att ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar – och våra kunder det bästa resultatet.

NÖJDA KUNDER

Hos ALLIANCE+ ser vi alltid till våra kunders bästa, så att vi tillsammans kan ha långa och framgångsrika relationer. Vi har en lång lista med referenser och en tydlig strategi att vara den servicepartner som har nöjdast kunder. Vi vårdar våra kundrelationer och mäter kundnöjdheten.

Detta är en kontinuerlig process där vi arbetar målinriktat för att förbättra kundlojalitet och kundnöjdhet utifrån följande filosofi:
· Nöjda kunder är lojala kunder och därför en god investering
· Nöjda och lojala kunder rekommenderar oss till andra och bidrar till vår tillväxt

KUNDNÖJDHET

För att hålla vår utstakade kurs genomför vi kontinuerligt kundundersökningar, som ger oss ett kvitto på hur våra kunder upplever vår service och hur vi kan bli ännu bättre.

LEDNINGEN – ETT DEDIKERAT TEAM

Vi i Alliance+ ledning brinner för att utveckla servicebranschen på villkor som är både hållbara, kvalitetsbaserade och bra för arbetsmiljön.

Tillsammans med våra medarbetare har vi ett dedikerat team som arbetar för våra kunders nöjdhet och besvärsfrihet.

 

Dalia Ramzi, VD

Christopher Diaz , CFO

Marie Flackerup, HR-Chef

 

Jonas Frick, Commercial sales director

Camilla Wahlund, Divisionsdirektör Private

Gorica Radivojevic, Divisionsdirektör Public

MISSION & VISION – VÅRA RIKTLINJER

Vision

ALLIANCE+ ska vara en innovativ och professionell leverantör av Facility Management. Vi fokuserar på organisk tillväxt genom att växa med våra kunder. Parallellt vill vi fortsätta med strategiska förvärv som kompletterar vårt erbjudande. Vårt mål är att göra livet lättare för våra kunder på ett transparent och ansvarsfullt sätt.

Mission

ALLIANCE+ levererar Facility Management med egna medarbetare i Skandinavien. Vi fokuserar på daglig rengöring, andra typer av stödtjänster, underhåll av utomhusmiljö och fastighetsdrift. Vi strävar efter att leverera service av högsta kvalitet – i god och naturlig balans med både samhälle och miljö enligt vår CSR-policy.

FINANSIELL INFORMATION

Om du vill veta mer om de ekonomiska fundament som har gett ALLIANCE+ en god tillväxt under flera år, hittar du våra finansiella rapporter här. Vi publicerar våra rapporter och annat relevant koncernmaterial löpande, så att du hela tiden kan följa en verksamhet i ständig utveckling.

BOKA ETT PERSONLIGT MÖTE

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi tar tillvara och bemöter våra kunders förtroende och uppdrag? Har du konkreta uppdrag som du vill veta hur vi ser på? Boka gärna ett personligt möte med oss, där vi kan lära känna varandra och undersöka möjligheterna till ett framgångsrikt samarbete.

VÅRT CSR-ARBETE

I ALLIANCE+ har vi alltid prioriterat våra medarbetares trivsel och utvecklingsmöjligheter. Vi har också ett socialt ansvar som en arbetsplats för många olika nationaliteter. Läs gärna mer om hur vi tar ansvar inom ramen för vårt CSR-arbete.