CSR-rapporter

På ALLIANCE+ har vi alltid prioriterat våra medarbetares trivsel och utvecklingsmöjligheter högt. Vi har även ett socialt ansvar och tar vår ställning som arbetsplats för många nationaliteter på största allvar och fokuserar alltid på att reducera effekten på båda klimat och hälsa när vi levererar våra tjänster. Allt detta kan du läsa om i vår CSR-rapport.

Tilbaka