Mer än ett jobb

Vi är stolta över vårt yrke och vill göra skillnad för våra kunder

Se lediga tjänster
Scrolla ner

”Alla kan skura ett golv eller skala en potatis...”. Kanske har du hört liknande fördomar om lokalvård, catering och andra servicefunktioner. Vi som arbetar professionellt med dessa uppgifter vet dock att det kräver både särskilda kvalifikationer och särskild utbildning samt en mycket speciell attityd för att göra en skillnad för kunden. Vi är engagerade, nytänkande och ambitiösa på alla företagets nivåer för att kunna leverera en service utöver det vanliga till kunden.

Mer än ett jobb

Vi letar löpande efter nya kollegor som vill göra skillnad.

Se lediga tjänster
.01 Så är det att arbeta hos ALLIANCE+

Möt medarbetarna

Se lediga tjänster
"Att jobba i ALLIANCE+ är en frihet under ansvar med bra backup i ryggen"
Tobias Ronnestål
"Jag tycker att det är roligt att vara del av ett stort företag och ändå känner mig trygg. Vi är alla som en stor familj som jobbar tillsammans"
Antigoni Chrysanthapoulou, Platsansvariga Park Inn Solna
"Ingen dag är lik den andra i ALLIANCE+. Det händer roliga och tråkiga saker, att ge bra service till kunder och resultat till företaget är bra för själen"
Wojciech Oller, Delivery Manager Sverige
.03 Utbildning

Utbildning som ger resultat

Hos ALLIANCE+ utbildar vi våra medarbetare på alla nivåer så att vi kan leverera aktuell tjänst till våra kunder. Vi genomför målinriktade utbildningar inom drift, ledning och stabsfunktioner i vårt interna utbildningsprogram +academy.

+academy består av olika moduler från vårt onboardingprogram när du börjar och fortsättningsvis yrkesspecifika utbildningsprogram, projektlednings-, säljutbildnings-, affärsförståelse- och ledarprogram. Vi har också löpande fokus på talangutveckling som ska säkerställa vårt behov av framtida ledare och specialister.

Rengøringsservice
.04 CSR och ansvar

Medarbetarhandbok

Vår historia handlar om ett litet företag som på kort tid har vuxit till att bli ett av Skandinaviens största serviceföretag. Det är en historia om att övervinna motstånd och hård konkurrens genom att göra en avgörande skillnad. Därför har vi skrivit denna lilla bok. Arbetar du hos ALLIANCE+ har du en viktig roll i bokens berättelse. Här kan du läsa allt om vad som gör precis ditt jobb till något alldeles speciellt.

Se medarbetarhandbok

Jämställdhet och mängfald

Vi arbetar för att främja jämställdhet och mångfald i ALLIANCE+. Det gör vi för att öka möjligheten för nya idéer och arbetsmetoder att kunna vara med och skapa bättre resultat för både oss själva och våra kunder. Vår konkreta målsättning är att uppnå en könsfördelning på 60/40. Under 2016 hade vi en positiv utveckling och därför har vi idag 65,5 procent kvinnor jämfört med 68 procent kvinnor för 2015. Kön är dock inte den enda faktorn vad gäller mångfald och vi är stolta över att ALLIANCE+ har över 40 olika nationaliteter representerade. Alla dessa nationaliteter bidrar varje dag till utvecklingen av vårt företag med sina olika kulturer och perspektiv.

Se rapport om jämställdhet

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är avgörande för vår medarbetarnöjdhet och därmed också för leveranssäkerheten och kvaliteten gentemot våra kunder. I ALLIANCE+ ställer vi höga krav på arbetsmiljön och medarbetarnöjdheten genom att både ha en etablerad arbetsmiljöorganisation, att löpande genomföra arbetsplatsutvärderingar och engagemangsenkäter samt löpande hantera och förebygga arbetsskador. Det innebär bl.a. också att hela tiden söka efter nya metoder och medel som är bättre för våra medarbetares fysik och hälsa.

CSR rapport

Vi påverkar inte ens våra medarbetare, men också miljön och samhället med våra tjänster. Det förpliktar och därför har vi formulerat en CSR rapport, som sätter upp mål för hur vi tar hand om våra medarbetare, miljön och samhället. I CSR rapporten kan du också läsa mer om vår Svanenmärkning och hur vi lever upp till Servicenormen som en den av vårt ansvar.

Se CSR rapport
.05 Ledning

Vära ledningspriciper

Våra arbetsledare är nyckeln till att våra medarbetare är engagerade och kan leverera en god kundupplevelse. Därför har vi också definierat tre principer för våra chefer och arbetsledare, vilka sätter upp ett ramverk för hur vi ska leda vårt företag. Våra chefer och arbetsledare ska vara nära medarbetarna, resultatorienterade och inspirerande.

Det betyder att din arbetsledare ska ha tät kontakt med dig och se till att du alltid vet vad du ska veta och vad du behöver. Det betyder också att du kan få feedback om hur du klarar dig och diskutera med din ledare om det finns behov för utveckling. Tillsammans ansvarar vi för att sprida entusiasm och energi i en vardag där många uppgifter liknar varandra.

.06 Lediga tjänster

Söker du
nytt jobb?

Se alla lediga tjänster
.07 Instagram

#allianceplus

Vi är stolta över vårt yrke och våra medarbetare bidrar varje dag till göra vardagen bättre för företag, gäster, kunder, barn och vuxna. Du kan få en inblick i vår vardag genom att följa oss på Instagram, där du kan hitta oss under namnet Allianceplusdk.

Följ oss på Instagram