Pressmeddelande 10.05.2019

Ackordsförhandlingen avslutad – ALLIANCE+ tar nästa steg

ALLIANCE+ har idag genomfört ackordsförhandling i Solna tingsrätt som innebär att de berörda fordringsägarna har accepterat ett 25 procentigt ackord.

ALLIANCE+ har idag genomfört ackordsförhandling i Solna tingsrätt som innebär att de berörda fordringsägarna har accepterat ett 25 procentigt ackord. Rekonstruktionen upphör när tingsrättens beslut om ackord vinner laga kraft om tre veckor och målsättningen är att ALLIANCE+ är ute ur rekonstruktionen den 1 juni i år. 

-         Förhandlingen idag var ett viktigt steg för att nu gå vidare och fokusera på framtiden. Vi är tacksamma över allt stöd vi fått under processen och att medarbetare, leverantörer och kunder har ställt upp för vår verksamhet. Det har varit viktigt för våra anställda, säger Dalia Ramzi, vd ALLIANCE+ Sverige.  

Det var i november 2018 som ALLIANCE+ beviljades företagsrekonstruktion mot bakgrund av att man haft en negativ lönsamhet, på grund av kraftig minskning av omsättningen och begränsade möjligheter att ställa om verksamheten i takt med omsättningstappet.

 

Under rekonstruktionsperioden har ALLIANCE+ genomfört en stor omorganisation, såväl i den operativa driften som på de centrala supportfunktionerna och administrationen. Företaget har genomfört kostnadsbesparingar och infört en ny säljstrategi som innebär att ALLIANCE+ främst kommer att verka i storstadsregionerna.

 

-         Omorganisationen innebär att vi kommer ännu närmare våra medarbetare och kunder. Därmed kan vi anpassa och utveckla våra leveranser bättre efter kundernas behov och bli en ännu starkare samarbetspartner för våra kunder, säger Dalia Ramzi, vd ALLIANCE+ Sverige.

Rekonstruktören, Erik Selander från DLA Piper, konstaterar att rekonstruktionen löpt på helt enligt plan.

 

För mer information kontakta:
Dalia Ramzi, vd, ALLIANCE+ Sverige AB

010-722 27 31

 

 

Nästa nyheter/ pressmeddelandeALLIANCE+ CSR Report 2020
Tilbaka