Nyheter 06.11.2019

ALLIANCE+ dubbelt ISO-certifierade inom miljö och kvalitet

I enlighet med ALLIANCE+ utvecklingsarbete med att ständigt bli bättre och stärka sin verksamhet har företaget nu haft uppföljningsrevision av ett externt ackrediterat certifieringsorgan inom kvalitets- och miljöledning.

ISO-certifieringen enligt ISO 9001:2015, kvalitetsledning, och ISO 14001:2015, miljöledning, visar att företaget uppfyller de höga internationella krav som ställs och har en väl fungerande verksamhet utifrån de olika kravställningarna.

 

Väl genomförd rekonstruktion

ALLIANCE+ får i revisionen även beröm för genomförandet av den rekonstruktion som avslutades i början av juni i år. Genomgången visar också ett positivt utlåtande kring den senaste medarbetarundersökningen, som visat mycket bra resultat och för att det överlag finns en väldigt bra struktur på verksamheten med tydlig styrning.

 

"Att vi är fortsatt certifierade betyder mycket för oss eftersom det är en tydlig kvalitetsstämpel och visar att vi har utmärkta processer på plats. Vårt arbete med certifiering har pågått sedan 2001 och är till stor del lyckat tack vare engagerade och miljö- och kvalitetsmedvetna medarbetare"
Dalia Ramzi, vd på ALLIANCE+

Uppföljningsrevisionen och certifikatet är utförda av A3CERT. Certifieringen gäller hela den svenska verksamheten och berör ca 1000 medarbetare.

"Vårt mål är även att bli ISO-certifierade inom arbetsmiljö, ISO 45001:2018, nästa år"
Dalia Ramzi, vd på ALLIANCE+

ISO-certifiering innebär att revisioner görs regelbundet och certifikatet är ett kvitto på att ALLIANCE+ medvetet, systematiskt och kundorienterat arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten.

Tilbaka