Nyheter 23.01.2019

ALLIANCE+ Sverige AB fokuserar på färre men större regioner i landet

Större men färre regioner skapar förutsättningar för oss att kunna få en närmare relation med våra kunder

Som tidigare meddelats genomgår ALLIANCE+ Sverige en rekonstruktion och omorganisation där fokus framöver kommer att ligga på färre men större regioner i landet. Det innebär att man har sett över hela verksamheten och beslutat att avsluta driften på 26 orter i landet. Totalt berörs 31 fast anställda och ett 40-tal visstidsanställda medarbetare.

 

  • Förändringen med större men färre regioner skapar förutsättningar för oss att kunna få en närmare relation med våra kunder. Vi kommer också utveckla våra servicetjänster och skapa flexibla servicelösningar anpassade efter våra kunders behov, säger Dalia Ramzi, vd för ALLIANCE+ Sverige.

 

  • Vi avslutar driften på de orter där vi har haft för små volymer och där det inte finns möjligheter att växa eller där verksamheten har gått med förlust, säger Dalia Ramzi.

 

I omställningen samarbetar ALLIANCE+ med Trygghetsfonden som kan erbjuda stöd till exempel när det gäller coaching till nytt arbete, kurser eller eventuellt omställningsstöd.

Tilbaka