Pressmeddelande 12.11.2018

Allianceplus Sverige AB i rekonstruktion

Allianceplus Sverige AB har idag beviljats företagsrekonstruktion av Solna tingsrätt. Advokat Erik Selander på DLA Piper är förordnad till rekonstruktör.

ALLIANCE+ Sveriges omsättning har minskat under de senaste tre åren och trots insatser för att minska kostnaderna har bolaget fortfarande ett negativt resultat. Företaget har därför ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion för att kunna vända utvecklingen.

 

"Det här skapar förutsättningar att minska kostnaderna snabbt, vända situationen och agera kraftfullt för att ta den position som vi vill ha 2019 och framåt"
Dalia Ramzi, vd Allianceplus Sverige AB

Bland annat kommer företaget att fokusera på färre men större regioner i landet och erbjuda och utveckla servicetjänster, inom till exempel hotell, bank och försäkring samt industri, för att få ökad lönsamhet och tillväxt. Antal anställda kommer att ses över under perioden.

"ALLIANCE+ Sverige verkar i en konkurrensutsatt bransch, samtidigt är det en bransch som har en viktig funktion i samhället och genom förändringarna vi genomför nu kommer vi att vara rustade för en långsiktig, hållbar och lönsam verksamhet"
Dalia Ramzi, vd Allianceplus Sverige AB

Under rekonstruktionstiden kommer verksamheten i övrigt att löpa på precis som vanligt och vårt fokus är att fortsätta att leverera en högklassig service.

 

För ytterligare information:

Vänligen kontakta Dalia Ramzi, vd Allianceplus Sverige AB via vår presstjänst på telefon 0723-740 349.

Tilbaka