Pressmeddelande 12.05.2020

ALLIANCE+ Sverige i rekonstruktion

ALLIANCE+ Sverige AB har ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion av Solna tingsrätt. Advokat Erik Selander på DLA Piper är förordnad till rekonstruktör.

Hotellbranschen är ALLIANCE+ näst största kundsegment och har drabbats hårt av coronakrisen. Även kunder inom andra segment har drabbats, till exempel inom resebranschen och handeln. De åtgärder som hittills genomförts är inte tillräckliga med tanke på den osäkerhet som finns om när en vändning kommer.

"Rekonstruktionen görs för att kunna genomföra förändringar i verksamheten tillräckligt snabbt och med lägre omställningskostnader. Som för många andra verksamheter handlar det om att överleva den här perioden. Genom de förändringar vi genomför nu kommer vi att vara rustade för en långsiktig, hållbar och lönsam verksamhet efter att rekonstruktionstiden är över och samhället förhoppningsvis kan återgå till mer normala rutiner"
Dalia Ramzi, vd ALLIANCE+ Sverige

ALLIANCE+ Sverige hade ett positivt resultat 2019 på drygt 40 MSEK och även 2020 såg lovande ut innan krisen slog till. Hittills har samtliga 180 medarbetare inom hotellsegmentet sagts upp. Det pågår även förhandlingar kring hur den övergripande organisationsstrukturen ska anpassas till de nya förutsättningarna.  

– Våra medarbetare har en viktig roll för att samhället ska fungera, inte minst nu när god hygien och väl rengjorda ytor är en förutsättning för att kunna driva andra verksamheter vidare. Det här är en tuff situation för alla som drabbas och vi kommer göra vårt bästa för att stötta dem på olika sätt, säger Dalia Ramzi, vd ALLIANCE+ Sverige.

Under rekonstruktionstiden kommer verksamheten i övrigt att löpa på som vanligt.

– Rekonstruktionen påverkar inte vår affärsstrategi där fokus ligger på en lönsam, organisk tillväxt genom nära relationer med våra kunder. Vi är övertygade om att städrutiner kommer att vara i fokus under lång tid framöver och det skapar goda möjligheter för ALLIANCE+ efter krisen, säger Dalia Ramzi, vd ALLIANCE+ Sverige.

 

För ytterligare information:

Vänligen kontakta Dalia Ramzi, vd Allianceplus Sverige AB via vår presstjänst på telefon 0723-740 349.

Tilbaka