Nyheter 02.02.2021

ALLIANCE+ SVERIGE STÄRKT EFTER REKONSTRUKTIONEN

ALLIANCE+ inleder 2021 med en stark position och en effektivare organisation efter att rekonstruktionen avslutades den 29:e december förra året.

"Alla i organisationen har visat ett starkt engagemang under den här processen för att säkerställa att ALLIANCE+ är ett bolag som kan fortsätta sin utvecklingsresa under 2021", säger Dalia Ramzi, vd, ALLIANCE+ Sverige.

Det var i maj 2020 som ALLIANCE+ beviljades företagsrekonstruktion mot bakgrund av en kraftig nedgång inom hela hotellbranschen som en följd av det exceptionella läget i världen. Rekonstruktionen har löpt på enligt plan och ALLIANCE+ har under hela processen haft en nära dialog med både medarbetare, kunder och leverantörer. För att vara anpassad efter de nya förutsättningarna i omvärlden har ALLIANCE+ ställt om hotellsegmentet och implementerat en ny organisationsstruktur.

"Vi har arbetat hårt med att snabbt ställa om hela verksamheten för att anpassa oss efter den minskade efterfrågan i hotellsegmentet. Nu står vi välpositionerade inför 2021 med en snabbfotad och effektiv organisation. Under perioden har vi också sett en ökad efterfrågan på städtjänster inom våra andra segment, Cleaning+ och FM"
Dalia Ramzi

Medarbetare och chefer har upprätthållit en stabil leverans av hög kvalitet under hela rekonstruktionstiden. ALLIANCE+ medarbetarundersökning, som genomfördes under 2020, gav också höga resultat för ledarskap och företaget som arbetsplats.

"Säkerhet och hygien på arbetsplatsen har blivit ett prioriterat fokusområde i och med läget i världen och vi ser vi fram emot att skapa värde under 2021 för våra kunder och deras resa. Betydelsen av att välja en trygg servicepartner med säkrade städrutiner och välutbildad personal är viktigare nu än någonsin", konstaterar Dalia Ramzi.

 

För mer information kontakta:

Dalia Ramzi, vd, ALLIANCE+ Sverige AB

010-722 27 31

Tilbaka