Nyheter 30.03.2020

ALLIANCE+ viktig part i kampen mot coronaviruset

Spridningen av coronaviruset gör ALLIANCE+ arbete inom städsegmentet särskilt viktigt. Medarbetare får särskild utbildning i sanering och i hur de ska skydda sig.

Vasilis Kalpakidis är platschef för 14 medarbetare. Både hans och kollegernas arbete påverkas märkbart av spridningen av coronaviruset.

"Alla mina medarbetare kämpar hårt för att hålla lokalerna vi ansvarar för virusfria i den mån vi kan. Vi har också fått särskild utbildning i hur vi ska sanera"
Vasilis Kalpakidis, kundchef för ett av ALLIANCE+ kontrakt

Sedan en tid tillbaka arbetar Vasilis Kalpakidis team med ett desinfektionsmedel. Efter att medlet har applicerats dödar det bakterier och virus. Det används nu på alla typer av ytor, till exempel på dörrar, handtag, kaffeautomater och toaletter. Ytorna blir helt rena tills de används igen.

"Vi ser en ökad efterfrågan från kunderna på den här typen av sanering. Under vissa perioder har vi fått kalla in extra personal"
Vasilis Kalpakidis

Medarbetarna har också fått utbildning i hur de ska skydda sig och använda skyddsutrustning i form av till exempel skydd för andningsvägar och ögon.

"Jag har en nära dialog med mina medarbetare för att de inte ska känna oro. Det märks verkligen att alla kollegor vill hjälpa till. Vi kan inte lösa problemet med viruset men vi bidrar med det vi kan."
Vasilis Kalpakidis
Tilbaka