Nyheter 28.11.2019

Fem månader efter avslutad rekonstruktion - Stark tilltro från marknadens sida

För ett år sedan valde ALLIANCE+ att ansöka om rekonstruktion av bolaget. Processen, som involverade en stor del av företagets medarbetare och som även innebar stora förändringar för många, var klar i början av sommaren. Rekonstruktören Erik Selander från DLA Piper delar fem månader senare med sig av några reflektioner.

Vad var din bild av ALLIANCE+ när processen inleddes?

Det var ett bolag med likviditetsproblem och med olönsamma delar av sin affär. Det behövdes ett rejält tag kring både balans- och resultaträkningen. På företaget var man öppna om problemen med en god bild av att dessa behövde tas om hand och att insatser var nödvändiga. Ägarna hade också en stark önskan om att rädda bolaget och inte släppa det. 

 

Vad var utmärkande för ALLIANCE+ arbete före och under rekonstruktionsprocessen?

Framför allt hade de gjort en gedigen förberedelse med en ordentlig probleminventering, vad och hur problemen skulle åtgärdas och vilken tidsaspekt som fanns. Ett bra förberedelsearbete är mycket viktigt och i detta specifika fall var det gjort.

Vi hade ett nära och bra samarbete under processen, vilken faktiskt gick lite snabbare än i vanliga fall. VD och CFO fungerade väl med oss och vi hade en god samsyn. De hade också en god relation med de tyngre fordringsägarna vilket var bra. Förvånansvärt få leverantörer överger ett bolag under en rekonstruktion, så även i detta fall. 

 

Vad utmärker ett företag som klarar av att gå igenom en rekonstruktion?

En sak som är avgörande är att företaget har en affär med en inneliggande styrka som man kan göra något med. Finns inte marknaden så går det helt enkelt inte. Hos ALLIANCE+ fanns en stark kärnverksamhet och man ville skära bort de delar som störde kärnan. Själva grundaffären genererade pengar med ett fint kundunderlag. Under processen tecknades nya kontrakt vilket var ett bevis från marknadens sida att ALLIANCE+ är ett bra bolag som man litar på, i sin tur ett betyg på en tilltro att rekonstruktionen skulle lyckas.

 

Vad gör att ett företag inte klarar en rekonstruktion?

Marknaden och konjunkturen är faktorer som man inte rår på och som påverkar. Det är inte ovanligt att det har gått för långt så ett företag har för tung finansiell börda. Många företag som går in i rekonstruktion försätts ändå i konkurs, oftast på grund av för dåligt förberedelsearbete och att inte problemen som funnits hanterats vid rätt tidpunkt.

 

Så här fem månader efter avslutad rekonstruktion, vad är din analys?

Mitt formella uppdrag är avslutat och i det här fallet har ingen extra tillsyn behövts.

Vad jag vet är att det går bra för ALLIANCE+. De hade en bärande affärsidé, bra ledande befattningshavare som kan verksamheten och som när processen inleddes förstod vad som skulle göras. Dessutom finns lyhörda ägare. ALLIANCE+ tog tag i problemen vid en tidpunkt när det gick att rädda bolaget. Ledningen var mycket fokuserad och lyhörda för vad som behövde göras.

 

Erik Selander på DLA Piper är en mycket rutinerad och erfaren rekonstruktör. Han avslutar med att berätta att det ligger i tiden med rekonstruktion. EU har nyligen kommit med ett direktiv som ska innebära bättre förutsättningar för att undvika konkurser.

Tilbaka