Pressmeddelande 08.07.2019

Finansiella rapport Allianceplus AB

ALLIANCE+ finansiella rapport för januari - maj påvisar en lyckosamt genomförd företagsrekonstruktion.

ALLIANCE+ visar efter avslutad rekonstruktion en positiv utveckling med en ökad lönsamhet och ett positivt kassaflöde.

"ALLIANCE+ har haft ett stabilt halvår efter att rekonstruktionen inleddes. Resultatet har förbättrats under året, där stora delar av besparingspaketet har givit effekt och minskat våra kostnader. Det ger oss förutsättningar att bedriva en lönsam verksamhet framöver."
Christopher Diaz, CFO ALLIANCE+ Sverige

Efter en framgångsrik rekonstruktion satsar nu ALLIANCE+ resurser på att utveckla verksamheten, bland annat genom att utöka tjänsteportföljen på den svenska marknaden för att säkerställa en lönsam och stabil organisk tillväxt.  

"Anledningen till att vi lyckades var att vi var väl förberedda inför rekonstruktionen. Vi hade i ett tidigt skede en tydlig plan på vilka aktiviteter som krävdes för att bli lönsamma. En annan framgångsfaktor under rekonstruktionen är våra goda relationer med kunder och leverantörer, samtidigt som vi tack vare våra medarbetare har lyckats bibehålla en hög kvalitet i våra leveranser. Framöver ser vi att det finns stora förutsättningar för oss som bolag att växa på marknaden."
Christopher Diaz, CFO ALLIANCE+ Sverige

För mer information kontakta:
Christopher Diaz, CFO
ALLIANCE+ Sverige AB 

070-2491250

Klicka här för att läsa den finansiella rapport för Sverige för januari-maj 2019. 

Nästa nyheter/ pressmeddelandeALLIANCE+ CSR Report 2020
Tilbaka