Nyheter 22.05.2018

ISO-certifiering + Sverige = bättre miljö och kvalitet

ALLIANCE+ Sverige är miljö- och kvalitetscertifierade sedan 2001 och vårt ledningssystem uppfyller kraven i standarderna ISO14001:2015 för miljö och ISO9001:2015 för kvalitet.

Nyligen blev vårt ledningssystem återigen granskat och reviderat av ett av Sveriges ledande certifieringsorgan A3CERT – med väl godkänt resultat!
Certifikatet gäller tom 2021-04-25 och omfattar hela den svenska verksamheten.

Nästa nyheter/ pressmeddelandeFinansiella rapport Sverige januari - maj 2019
Tilbaka