Pressmeddelande 07.02.2019

Klargörande kring medierapportering om ALLIANCE+

Den senaste veckan har det rapporterats i media om att ett antal städare på Arlanda stängts av från sin arbetsplats efter misstankar om att de inte har arbets- och uppehållstillstånd och polisen har inlett en förundersökning.

Som företag ser vi naturligtvis allvarligt på uppgifterna. För oss är det av största vikt att aktuella regelverk följs.

 

 

Avslutat anställning

Fyra personer med uzbekisk medborgarskap har visat upp polska uppehållskort som vi tolkat ger dem rätt att arbeta inom EU och de har därför fått anställning hos oss och därefter har de blivit säkerhetsgodkända. De fyra har naturligtvis anställningsavtal enligt gällande kollektivavtal. Dessa underlag har överlämnats till polisen i samband med förundersökningen.

 

Efter en genomgång med en utomstående jurist har vi kommit till slutsatsen att dessa fyra personer inte har rätt att arbeta i Sverige. Utifrån detta har vi därför nu avslutat dessa fyra personers anställning. 

 

Intern granskning pågår

Med anledning av händelsen har vi samtidigt stramat åt ytterligare i våra anställningsprocesser, och startat en intern granskning av samtliga anställdas dokumentation för att säkerställa att vi har fått in korrekta handlingar för att ha rätt att arbeta i Sverige. Alla anställda har naturligtvis redan anställningsavtal enligt kollektivavtal.

 

ALLIANCE+ har som en stor arbetsgivare ett betydande samhällsansvar och vi är stolta över att kunna vara en arbetsgivare som erbjuder många nyanlända sitt första arbete.

 

Rekonstruktion enligt plan

Rekonstruktionen, som inleddes i november, pågår enligt plan och rekonstruktören är nöjd med det arbete som bolaget levererat under processen.

Tilbaka