Nyheter 23.10.2019

Prao-dags för alla tjänstemän – premiär för Company Day

I dag, onsdag den 23 oktober, är det dags för ALLIANCE+ första ”Company Day”.

Vad är det som är speciellt med den här dagen och vad innebär den? Dalia Ramzi, vd, som själv åker till Eskilstuna för att praktisera med två medarbetare i en patrullbil berättar:

 

"Company Day är en jättefin möjlighet för oss tjänstemän att verkligen få ta del av vad som händer ute i vår verksamhet. Vi följer med en medarbetare under en hel dag och ser vad jobbet innebär, vilka utmaningar det består i och vad som kan förbättras. Vi vill helt enkelt ge alla en bild av hur det fungerar och hur en vanlig arbetsdag ser ut."

Från Malmö i söder och norrut upp till Gävle praktiserar cirka 40 tjänstemän på en rad olika arbetsplatser denna första Company Day. Dagen är tänkt att i fortsättningen vara ett stående inslag en gång per år och med prao-besök på nya arbetsplatser varje gång.  

"Våra servicemedarbetare är det viktigaste vi har och Company Day är ett tillfälle när de får visa vad det är de gör varje dag, de är ju grundstommen i företaget. En annan viktig del av Company Day är att stärka ALLIANCE+ varumärke och bygga den interna stoltheten. Det här kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med framöver."

I årets medarbetarundersökning fick bolaget ett oerhört högt medarbetarindex men ett par utvecklingsmöjligheter inom organisationen identifierades också. Bland annat sågs behoven av att öka närheten mellan medarbetare och chefer och att stärka känslan för företaget. Dagen ska nu resultera i att ledningsgruppen får en djupare insikt i vad som kan förbättras, och med praktiken kommer alla också att få en bättre förståelse för kärnverksamheten och en närmare kontakt med medarbetarna ute på fältet.

 

Så, klockan 6 kommer Dalia själv att påbörja sin Company Day. Hur känns det?

"Det är mycket spännande och jag tror att några kanske är lite nervösa, men jag har stora förhoppningar kring dagen. Vi har branschens nöjdaste medarbetare, och så ska det fortsätta vara, men då krävs det också att vi ger våra medarbetare vår fulla uppmärksamhet"

avslutar Dalia Ramzi, vd för ALLIANCE+

Tilbaka