Pressmeddelande 07.06.2019

REKONSTRUKTIONEN AV ALLIANCE+ KLAR

Rekonstruktionen av ALLIANCE+ Sverige är nu avslutad och verksamheten fortsätter som vanligt.

Rekonstruktionen har löpt på helt enligt plan och ALLIANCE+ har under processen haft en nära dialog med både medarbetare, kunder och leverantörer. En stabil och högkvalitativ leverans upprätthölls under hela rekonstruktionstiden.

 

– Vi har alla sett fram emot den här dagen och det är tack vare våra dedikerade och engagerade medarbetare i alla våra funktioner som vi tillsammans säkerställt att vi uppnått framgång i vår rekonstruktion, säger Dalia Ramzi, vd ALLIANCE+ Sverige.

 

Under processen har ALLIANCE+ genomfört en större omorganisation, såväl i den operativa driften som på de centrala supportfunktionerna och administrationen. Företaget har genomfört kostnadsbesparingar och infört en ny säljstrategi som innebär att verksamheten koncentreras till storstadsregionerna. Nu står vi rustade för vår fortsatta resa mot en lönsam och stabil organisk tillväxt, konstaterar Dalia Ramzi.

 

Det var i november 2018 som ALLIANCE+ beviljades företagsrekonstruktion mot bakgrund av negativ lönsamhet, en kraftig minskning av omsättningen och begränsade möjligheter att ställa om verksamheten i takt med omsättningstappet.

 

 

 

För mer information kontakta:
Dalia Ramzi, vd, ALLIANCE+ Sverige AB 

010-722 27 31

 

Nästa nyheter/ pressmeddelandeStädarnas dag den 2 december
Tilbaka