COVID-19 lokalvård

Vi gör det tryggt att återkomma till arbetet

Kontakta oss
Scrolla ner

Vi alla och vår omvärld befinner sig i extraordinära tider.  Med Covid-19 står vi alla inför nya utmaningar. Välkända platser har plötsligt blivit potentiella smittkällor för medarbetare och kunder. 

.01 Lokalvård

Fokus på att förebygga smittspridning

Vi på ALLIANCE + kan inte stoppa pandemin, men vi kan förebygga smittspridning genom lokalvård, ytdesinficering och smittsanering och därmed bidra till säker och trygg arbetsplats för anställda och kunder.  

Vi följer myndigheternas ex. Folkhälsomyndighetens riktlinjer och råd kontinuerligt.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Rekommendationen är regelbunden rengöring med rengöringsmedel och vatten samt desinfektion av områden med hög trafik och föremål samt andra potentiella smittkällor såsom kontaktytor.

Vi förstår rengöring och kan hjälpa dig med uppgiften.

Vi gör givetvis allt vi kan för att kunna leverera lokalvård, punktdesinficering och smittsanering efter behovet. Men vi som många andra kan ha svårigheter med leverans av skyddsutrustning och övrigt material för smittsanering då sjukvården prioriteras av förståeliga skäl.

.02 Trygghet

Hur skapar vi trygghet för er nu

ALLIANCE + följer rekommendationerna från myndigheterna för rengöring och effektiv desinfektion. Detta innebär att vi, utöver den ordinarie städningen, erbjuder en mer målinriktad daglig rengöring och desinficering i utsatta områden och kända smittkällor och ytor.  

Vi gör det metodiskt och håller er informerade om utfört arbete. 

Det skapar lugn och säkerhet bland era kunder och anställda.

.03 Samarbete

Samma fasta kontaktperson

Trygghet handlar också om att vissa saker är helt enkelt som de brukar vara. Köp av våra tilläggstjänster förändrar därför ingenting I vår affärsrelation, du har samma kontaktperson som för dina andra tjänster.

.04 Era behov

Vi erbjuder exempel

 1. Daglig rengöring med ytdesinfektion för att förhindra smittspridning rekommenderas. Vi hjälper er att uppskatta behovet för att matcha rekommendationerna.
 2. Vi erbjuder städning och ytdesinfektion av era arbetsplatser. Vi kan även arbeta i områden med misstänkt och bekräftad smitta, vi kallar det smittsanering.

 3. Vi erbjuder också utökad kontinuerlig städning av områden med hög trafik. Avtorkning och desinfektion exempelvis
  • Receptionsområden, handtag, ledstänger, hissknappar och andra ”tagytor”
  • Fikarum, kaffemaskiner och möteslokaler
  • Bord och stolar i fikarum och matsal efter varje grupp av personal
.05 Säkerhet

Information om misstänkt eller konstaterad smitta

Vi tar situationen väldigt allvarligt och vill därför vara tydliga mot er som kund om vikten att informera oss om misstänkt eller konstaterad smitta i era lokaler. Vi skall kunna ge våra medarbetare de instruktioner, information och den skyddsutrustningen som krävs för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.

För att förebygga smittspridning, ohälsa och oro hos våra servicemedarbetare och er kunder ber vi er därför att skyndsamt informera oss om följande:

 • Om det finns risk för smitta eller bekräftad smitta hos er
 • Tydliggöra i vilka lokaler smittan förmodas finnas och hur ni har avspärrat/markerat dessa lokaler
 • Att erforderlig smittsanering ombesörjes
 • När smittorisken är över

Ovanstående information till oss är viktigt även för att kunna hindra smittspridning innanför och utanför era lokaler exempelvis via våra medarbetare, material och utrustning.

Vi år redo att hjälpa dig Skicka ett meddelande